Lasses Kärror

Hyr släpvagn - enkelt och billigt

Hyresvillkor släpvagnar

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

(Gäller för släp samt övriga objekt)
 1. Utrustningens brukande
  Förhyrd utrustning får användas för normalt brukande inom Sverige av hyresmannen eller med hyresmannens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj.
  För brukande utom Norden krävs uthyrarens medgivande. Kunden ansvarar för att gällande bestämmelser rörande förhyrd utrustning och brukande iakttages även som gällande parkeringsbestämmelser.
  Kunden svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter för parkeringsförseelser eller brukandet i övrigt.
 2. Utrustningens skötsel
  Kunden skall väl vårda utrustningen. Kunden svarar för skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.
 3. Besiktning
  Uthyraren har rätt att besiktiga varan under hyrestiden, om han har skälig anledning antaga att äganderätten sätts i fara eller att risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer av normalt brukande.
 4. Försäkring
  Förhyrd utrustning är helförsäkrad.
  Mot särskild avgift kan kunden erhålla självriskeliminering.
 5. Återställande av förhyrd utrustning
  Förhyrd utrustning skall återställas till den plats där den avhämtats.

  Vid återlämnande av förhyrd utrustning senare än överenskommen tidpunkt för återlämnandet, utan uthyrarens medgivande äger uthyraren rätt att debitera hyresersättning och i förekommande fall kräva ersättning för uthyrarens skada.

Betalning

Den beräknade hyran betalas i förskott och eventuella ändringar justeras vid återlämnandet.
Vi accepterar de vanligaste konto- och kreditkorten samt kontanter.
 
Trafikförseelser
 
Den som hyr svarar själv för alla böter eller andra kostnader som uppkommer till följd av parkerings- eller trafikförseelser under hyresperioden. Om exempelvis parkeringsavgifter inte betalas omgående av den som hyr debiteras föruton avfigten en expeditionskostnad på 150 kr per förseelse.
 
Körkortsregler
 
B-körkort är tillräckligt för att dra:
 1. Alla släp med en totalvikt om max 750 kg
 2. Alla släp med en totalvikt över 750 kg om
  a/ släpets totalvikt inte överstiger bilens tjänstevikt
  b/ släpets och bilens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg

Förklaringar:

Tjänstevikt:
Vikten av fordonet utan last
Totalvikt:
Max tillåten vikt av fordon och last
Alla viktuppgifter finns att läsa i fordonets registreringsbevis.
 • Att dra släp med bilen är en enorm belastning för dragkroken, speciellt för bilar med löstagbar dragkrok
 • För tungt lastat släp klassas som olovlig körning, dvs att köra med ett B-körkort när man borde ha BE. Polisen kan tviga dig att ställa släpet med last och du får inte köra vidare.
 • Tillåten hastighet när du drar släp är max 80 km i timmen
 • Häng aldrig på mer last bakom bilen än vad den är godkänd för.

Mer information kring Släpvagnsregler - hastigheten